پلن های هاست استارت آپ

7 روز ضمانت بازگشت وجه در صورت عدم رضایت

Start Up S1 • فضای هاست 1 گیگابایت

 • پهنای باند ماهیانه 20 گیگابایت

 • تعداد بانک اطلاعاتی 1 عدد

 • تعداد ساب دامنه 5 عدد

 • تعداد دامنه اصلی 1 عدد

 • تعداد پارک دامنه 5 عدد


Start Up S2 • فضای هاست 2 گیگابایت

 • پهنای باند ماهیانه 40 گیگابایت

 • تعداد بانک اطلاعاتی 1 عدد

 • تعداد دامنه اصلی 1 عدد

 • تعداد ساب دامنه 5 عدد

 • تعداد پارک دامنه 5 عدد


Start Up S3 • فضای هاست 3 گیگابایت

 • پهنای باند ماهیانه 60 گیگابایت

 • تعداد بانک اطلاعاتی 3 عدد

 • تعداد دامنه اصلی 2 عدد

 • تعداد ساب دامنه 5 عدد

 • تعداد پارک دامنه 5 عدد


Start up S4 • فضای هاست 4 گیگابایت

 • پهنای باند ماهیانه 80 گیگابایت

 • تعداد بانک اطلاعاتی 3 عدد

 • تعداد ساب دامنه 10 عدد

 • تعداد دامنه اصلی 3 عدد

 • تعداد پارک دامنه 10 عدد


Start up S5 • فضای هاست 5 گیگابایت

 • پهنای باند ماهیانه 120 گیگابایت

 • تعداد بانک اطلاعاتی 5 عدد

 • تعداد دامنه اصلی 3 عدد

 • تعداد ساب دامنه 10 عدد

 • تعداد پارک دامنه 10 عدد