پکیج سایت شرکتی مناسب خود را انتخاب نمایید

دامنه ملی رایگان 5 ساله پشتیبانی دائمی

وب سایت برنزی


 • اشتراک 3 ماهه

 • دامنه .ir رایگان

 • پهنای باند نامحدود

 • فضای فیلم و عکس 100 مگابایت


وب سایت نقره ای


 • اشتراک 3 ماهه

 • دامنه .ir رایگان

 • پهنای باند نامحدود

 • فضای فیلم و عکس 150 مگابایت


سایت شرکتی طلایی


 • اشتراک 3 ماهه

 • دامنه .ir رایگان

 • پهنای باند نامحدود

 • فضای فیلم و عکس 250 مگابایت